Splošni pogoji poslovanja Kluba Carso

SPLOŠNO

1. Ta pravila določajo pogoje Kluba Carso, ki ga organizira Carso pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana.

2. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja, imajo naslednji pomen:

Član Kluba Carso: registriran uporabnik, ki je izpolnil prijavnico v Klub Carso in sprejel splošne pogoje poslovanja Kluba Carso, ki so dostopni na www.carso.si .

Cene Kluba Carso: cene, ki veljajo za člane Kluba Carso in vsebujejo DDV. Cene ne vključujejo morebitnih stroškov poštnine.

Akcije Kluba Carso: ugodnosti (posebne ponudbe, nagrade in akcijske cene), ki jih lahko koristijo člani Kluba Carso.

 

 

POGOJI ZA ČLANSTVO V KLUBU CARSO

3. V Klub Carso se lahko brezplačno včlanijo fizične osebe, starejše od 18 let.

4. Posameznik se lahko včlani v Klub Carso z oddajo prijavnice (z izpolnjenimi vsemi obveznimi podatki) v fizični ali elektronski obliki.

5. Član Kluba Carso z oddajo popolno izpolnjene prijavnice (izpolnjeni vsi obvezni podatki) za včlanitev v Klub Carso sprejema splošne pogoje poslovanja Kluba Carso.

6. Član Kluba lahko organizatorju Kluba Carso na primeren način (po pošti, po e-pošti ali ustno s klicem na 080 64 37) posreduje morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za poslovanje, na primer spremembo naslova, telefonske številke itd. Spremenjene podatke bo Carso upošteval najkasneje v 15 delovnih dneh in o tem člana Kluba Carso tudi obvestil (pisno, preko e-pošte ali ustno).

 

 

UGODNOSTI KLUBA CARSO

7. Ugodnosti Kluba Carso so ugodnejši nakupi naših proizvodov, dostop do koristnih informacij in individualen pristop. Za vprašanja je na voljo elektronski naslov info@carsopharm.com  ali brezplačnatelefonska številka 080 64 37.

8. Ugodnosti, do katerih je član Kluba Carso upravičen, so objavljene na www.carso.si/carso-klub ali na drugih tržno komunikacijskih materialih.

 

 

ZAGOTAVLJANJE SKRBI DO POTROŠNIKA

9. Carso za pomoč in svetovanje o izbranih izdelkih zagotavlja dostop do strokovnjakov na spletni strani www.carso.si. Odgovor strokovnjaka posameznik dobi v nekaj dneh. Ime in elektronski naslov, ki ju posameznik vnese na spletni strani www.carso.si v rubriki Vprašajte strokovnjaka, bo uporabljen zgolj za odgovor strokovnjaka na zastavljeno vprašanje in ne bo uporabljen v druge namene.

 

 

ODPOVED ČLANSTVA

10. Članstvo v Klubu Carso je časovno neomejeno, član Kluba Carso pa ga lahko kadar koli in brez navedbe razlogov odpove pisno na Carso pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana ali elektronsko na info@carsopharm.com ali preko spletne trgovine.

11. Odpoved začne veljati, ko Carso potrdi odpoved.

12. Če posameznik odpove članstvo, ne bo mogel več koristiti ugodnosti, ki so določene v prijavnici in teh splošnih pogojih. Carso lahko hrani osebne podatke o članu Kluba Carso do preklica oziroma do odpovedi članstva v Klubu Carso. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan pridobljene osebne podatke o članu Kluba Carso izbrisati najkasneje v 15 delovnih dneh od dneva prejema odjave oz. preklica in o tem posameznika, ki je to zahteval, tudi obvestiti. Podatki, ki so nastali na podlagi pogodbenega razmerja se lahko hranijo še 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja.

13. Carso si pridržuje pravico, da lahko članstvo v Klubu Carso kadar koli in brez navedbe razlogov pisno odpove.

 

 

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

14. Carso lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje poslovanja v Klubu Carso, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.

15. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora Carso člane Kluba Carso na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.carso.si.

16. Ko Carso na primeren način člana Kluba Carso obvesti o spremembi splošnih pogojev poslovanja, nadaljnja uporaba Kluba Carso pomeni, da se član strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja.

 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

27. Z izpolnitvijo prijavnice član Kluba Carso dovoljuje, da Carso pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili evropske Uredbe na področju varstva osebnih podatkov, ki se prične uporabljati z dnem 25.5.2018. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z obdelovanjem podatkov lahko imetnik posreduje morebitna vprašanja pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov na dpo@carso.si.

28. Carso zagotavlja, da osebne podatke članov Kluba Carso in vse ostale podatke, zbrane v postopku registracije, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki članov Kluba Carso so zaupni.

29. Z vnosom svojih osebnih podatkov na pristopni obrazec za včlanitev v Klub Carso ter s sprejetjem teh splošnih pogojev posameznik izrecno soglaša, da Carso lahko posreduje nekatere podatke o članu Kluba Carso pooblaščenim tretjim osebam na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima Carso sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov (pogodbeni obdelovalci), ki v imenu in za račun Carsa opravljajo nekatera opravila v zvezi z obdelavo podatkov članov Kluba Carso (npr. IT-podjetja, ki skrbijo za podatkovno bazo upravljavca).

30. Član Kluba Carso se lahko znotraj pristopnega obrazca strinja tudi z nekaterimi dodatnimi nameni obdelovanja osebnih podatkov, ki niso nujno potrebni za izvajanje storitev ter lahko to privoljenje tudi kadarkoli prekliče oz. spremeni preko obrazca za spremembo ali odjavo od obdelovanja osebnih podatkov članov Kluba Carso, ki je dostopen na spletni strani www.carso.si.

32. Imetnik z izpolnitvijo obrazca in s sprejetjem teh splošnih pogojev tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, omejitev obdelave podatkov ter pravico do prenosljivosti podatkov. Imetnik lahko posreduje morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov s strani Carsa na elektronski naslov dpo@carso.si.

Prav tako ima vsak član Kluba Carso, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

33. Zbiranje podatkov o posamezniku je za posameznika prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so v pristopnem obrazcu opredeljeni kot obvezni, ne želi posredovati upravljavcu, ne more postati član Kluba Carso. Carso lahko hrani osebne podatke o članu Kluba Carso do preklica oziroma odpovedi članstva s strani Carsa. Obvezni podatki, ki jih posameznik posreduje v pristopnem obrazcu, so namenjeni kontaktiranju posameznika ter njegovi identifikaciji.

 

 

OSTALE DOLOČBE

34. Za vse spore, ki izhajajo iz članstva v Klubu Carso in iz teh splošnih pogojev, ki jih član in organizator Kluba Carso ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

35. Splošni pogoji članstva v Klubu Carso pričnejo veljati dne 11.6.2019 in v celoti nadomestijo do sedaj veljavne Splošne pogoje.