Splošni pogoji poslovanja Kluba Carso

SPLOŠNO

 1. Ta pravila določajo pogoje Kluba Carso, ki ga organizira Carso pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana.
 2. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja, imajo naslednji pomen:

Član Kluba Carso: registriran uporabnik, ki je izpolnil prijavnico v Klub Carso in sprejel splošne pogoje poslovanja Kluba Carso, ki so dostopni na www.carso.si .

Cene Kluba Carso: cene, ki veljajo za člane Kluba Carso in vsebujejo DDV. Cene ne vključujejo morebitnih stroškov poštnine.

Akcije Kluba Carso: ugodnosti (posebne ponudbe, nagrade in akcijske cene), ki jih lahko koristijo člani Kluba Carso.

 

POGOJI ZA ČLANSTVO V KLUBU CARSO

 1. V Klub Carso se lahko brezplačno včlanijo fizične osebe, starejše od 18 let.
 2. Posameznik se lahko včlani v Klub Carso z oddajo prijavnice (z izpolnjenimi vsemi obveznimi podatki) v fizični ali elektronski obliki.
 3. Član Kluba Carso z oddajo popolno izpolnjene prijavnice (izpolnjeni vsi obvezni podatki) za včlanitev v Klub Carso sprejema splošne pogoje poslovanja Kluba Carso.
 4. Član Kluba lahko organizatorju Kluba Carso na primeren način (po pošti, po e-pošti ali ustno s klicem na 080 64 37) posreduje morebitne spremembe podatkov, ki so pomembni za poslovanje, na primer spremembo naslova, telefonske številke itd. Spremenjene podatke bo Carso pharm d.o.o. upošteval najkasneje v 15 delovnih dneh in o tem člana Kluba Carso tudi obvestil (pisno, preko e-pošte ali ustno).

 

UGODNOSTI KLUBA CARSO

 1. Ugodnosti Kluba Carso so ugodnejši nakupi naših proizvodov, dostop do koristnih informacij in individualen pristop. Za vprašanja je na voljo elektronski naslov mailto:info@carsopharm.com ali brezplačna telefonska številka 080 64 37.
 2. Ugodnosti, do katerih je član Kluba Carso upravičen, so objavljene na www.carso.si/carso-klub ali na drugih tržno komunikacijskih materialih.

 

ODPOVED ČLANSTVA

 1. Članstvo v Klubu Carso je časovno neomejeno, član Kluba Carso pa ga lahko kadar koli in brez navedbe razlogov odpove pisno na Carso pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana ali elektronsko na mailto:info@carsopharm.com ali preko spletne trgovine.
 2. Odpoved začne veljati, ko Carso pharm d.o.o. potrdi odpoved.
 3. Če posameznik odpove članstvo, ne bo mogel več koristiti ugodnosti, ki so določene v prijavnici in teh splošnih pogojih. Carso lahko hrani osebne podatke o članu Kluba Carso do preklica oziroma do odpovedi članstva v Klubu Carso. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan pridobljene osebne podatke o članu Kluba Carso izbrisati najkasneje v 15 delovnih dneh od dneva prejema odjave oz. preklica in o tem posameznika, ki je to zahteval, tudi obvestiti. Podatki, ki so nastali na podlagi pogodbenega razmerja se lahko hranijo še 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja.
 4. Carso si pridržuje pravico, da lahko članstvo v Klubu Carso kadar koli in brez navedbe razlogov pisno odpove.

 

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

 1. Carsopharm d.o.o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje poslovanja v Klubu Carso, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.
 2. O spremembi splošnih pogojev poslovanja Kluba Carso mora Carso pharm d.o.o. člane Kluba Carso na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.carso.si.
 3. Ko Carso pharm d.o.o. na primeren način člana Kluba Carso obvesti o spremembi splošnih pogojev poslovanja, nadaljnja uporaba Kluba Carso pomeni, da se član strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Več o varstvu osebnih podatkov si preberite med Splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine na strani https://www.carso.si/splosni-pogoji-poslovanja (od točke 51. dalje) oz na strani Varovanje osebnih podatkov  https://www.carso.si/varovanje-osebnih-podatkov.   

 

OSTALE DOLOČBE

 1. Za vse spore, ki izhajajo iz članstva v Klubu Carso in iz teh splošnih pogojev Kluba Carso, ki jih član in organizator Kluba Carso ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 2. Splošni pogoji članstva v Klubu Carso pričnejo veljati dne 11.6.2019 in v celoti nadomestijo do sedaj veljavne Splošne pogoje.