Sprememba je edina stalnica sodobnega načina življenja

Ameriški delovni psihologi ugotavljajo, da je velik delež preobremenjenosti, napetosti in stresa povezan predvsem s paradoksom, da človek po eni strani uživa v spremembah in raznolikosti, po drugi pa se jih boji in se jim skuša izogniti, saj ga skrbi, kaj bodo prinesle in kakšne turbulence bodo povzročile. Večji kot je razkorak med željo in strahom, močnejši je stres.

 

Stresu in stresnim dogodkom se ne moremo izogniti, odvisno pa je kako se nanj odzivamo.

Stres je popolnoma naraven mehanizem, s katerim se telo odziva na dražljaje okolja. Lahko ga sprožijo negativni ali pozitivni dogodki, ki posameznika vržejo iz ravnotežja.  Po definiciji je stres fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika na pozitiven ali negativen dražljaj (stresor), ki je lahko zunanje ali notranje narave. Stresor je lahko kakršnakoli situacija oz. dejavnik, ki predstavlja določeno zahtevo, obremenitev in/ali izziv.

Stres in dejavnike stresa ljudje različno prenašamo in niso za vse ljudi enaki in enako težko (ali lahko) rešljivi. Kako se spopadamo s stresom , je odvisno od posameznikove osebnosti, koliko ima ta izkušenj in energije. Odvisno je tudi od okoliščin, v katerih se pojavijo, ter širšega in ožjega okolja. Na spopadanje s stresom močno vpliva tudi življenjska naravnanost posameznika, njegova trdnost ter kakovost medsebojnih odnosov z ljudmi, ki ga obdajajo. Tako je določen dogodek za nekoga stresen, za drugega pa spodbuden. Razmerje med lastnimi zahtevami in zahtevami okolja ter sposobnostjo reševanja je torej tisto, kar nam pove, ali bo stres škodljiv in uničevalen (negativen stres ali distres) ali pa ga bomo obvladali in nas bo celo spodbudil k dejanjem (pozitiven stres ali eustres).

Torej, dokler položaj doživljamo kot obvladljiv in se odzivamo samozavestno, je stres pozitiven ter nas spodbuja. Škoditi začne, ko so za posameznika cilji prezahtevni in postane položaj neobvladljiv.

Stres je del našega vsakdanjika, zato se moramo zavedati, da je pomembno ohranjati življenje v ravnotežju. Naučiti se moramo učinkovitega obvladovanja stresa na telesni, miselni ter čustveno-vedenjski ravni. Poskrbite za veliko fizične aktivnosti, za sproščanje, druženje in navsezadnje - za čim več smeha ter optimizma. Le tako boste ohranili svoje zdravje.

Dominor - Naravna podpora pri psihični preobremenjenosti in izgorelosti