OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vsakemu posamezniku so s tem obvestilom zagotovljene informacije iz 13. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:

Carso pharm d.o.o.

Naslov: Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana

Telefon: 080 64 37

Matična številka: 2190265000.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

E-naslov: dpo@carsopharm.com.

Namen obdelave osebnih podatkov:

• obveščanje o novostih in ugodnostih upravljavca,

• kontaktiranje in identificiranje posameznika – člana Kluba Carso.

Vrste podatkov, ki se obdelujejo:

Za članstvo v Klubu Carso so obvezni naslednji podatki: ime, priimek, datum rojstva, naslov, država. Posameznik lahko posreduje tudi naslednje podatke: telefon, ki jih bo upravljavec obdeloval v skladu z nameni, s katerimi se je posameznik strinjal v privoljenju.

Pravna podlaga:

• vzpostavitev zbirke: pristopni obrazec in Splošni pogoji poslovanja za člane Kluba Carso - pridobitev podatkov potrebnih za sklenitev pogodbenega razmerja na podlagi (b) točke 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679,

• vzpostavitev zbirke za pridobitev neobveznih podatkov: soglasje posameznika na podlagi (a) točke 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679,

• interni predpisi: Splošni pogoji poslovanja v Klubu Carso.

Uporabniki osebnih podatkov:

• IT-podjetja, ki nudijo podporo pri vzdrževanju aplikacij in spletne strani upravljavca,

• na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Informacije o obstoju pravic posameznika:

Posameznik lahko zahteva: dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave, prav tako ima pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje pravic se obrnite na dpo@carsopharm.com. Posameznik posreduje podatke za namene sklenitve pogodbenega razmerja z upravljavcem. Določeni podatki se morajo hraniti za namene izpolnjevanja pogodbe.

Rok hrambe osebnih podatkov:

• podatki, potrebni za izvajanje pogodbenega razmerja, se lahko hranijo še 5 let (splošni zastaralni rok) od prenehanja pogodbenega razmerja na podlagi 346. člena Obligacijskega zakonika (OZ- UPB1, Ur.l. RS, št. 97/2007),

• neobvezni podatki za izvajanje pogodbenega razmerja se lahko hranijo za čas članstva oz. do preklica soglasja člana Kluba Carso.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4), ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.