Splošni pogoji poslovanja trgovine Carso

SPLOŠNO

1. Ta pravila določajo splošne pogoje poslovanja v spletni trgovini Carso, ki jo organizira Carso pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z določili Obligacijskega zakonika (OZ), Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za elektronsko poslovanje ter drugo relevantno področno zakonodajo.

2. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine, pravice uporabnika spletne trgovine (v nadaljevanju: tudi kupec spletne trgovine) ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom/kupcem spletne trgovine. Kot kupec se razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup v spletni trgovini.

3. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga, ki je na voljo v spletni trgovini oz. lahko zanj kupec opravi spletni nakup na spletni strani www.carso.si. Ponudbe v spletni trgovini veljajo le za naročila preko spletne trgovine.

4. Ti splošni pogoji prevladajo nad nasprotnimi pogodbeni pogoji kupca ali pogodbenimi pogoji druge osebe, ki odstopajo od teh splošnih pogojev. Ti splošni pogoji veljajo tudi tedaj, če ob zavedanju o obstoju nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe prodajalec opravi kakršnokoli izpolnitveno ali drugačno konkludentno ravnanje, ki bi se lahko štelo za potrditev nasprotnih ali drugačnih pogodbenih pogojev kupca ali druge osebe. Veljavnost slednjih je v vsakem primeru izključena. To velja tudi, če bi se pogodbeni pogoji kupca ali druge osebe lahko šteli za sprejete po vključitvi teh splošnih pogojev.

5. Spletna trgovina je storitev, ki omogoča nakup prehranskih dopolnil, kozmetičnih izdelkov, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov, ki se izdajajo brez recepta prek spletne trgovine Carso.

6. Izrazi, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • Registriran uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je izpolnila registracijski obrazec in pridobila geslo za vstop v portal Carso (v nadaljevanju spletna trgovina).
 • Uporabnik, ki opravlja hitri nakup je fizična ali pravna oseba, ki naroči blago preko spletne trgovine, ne da bi izpolnila registracijski obrazec in pridobila geslo za vstop v portal Carso.
 • Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja spletno trgovino Carso.
 • Kupec je oseba, ki bodisi kot registriran uporabnik ali uporabnik, ki opravlja hitri nakup prek spletne trgovine Carso.

7. Carso pharm d.o.o. se zavezuje, da bodo kupcu vedno dostopne naslednje informacije:

 • ime in sedež podjetja, kontaktni podatki (telefonska številka, e-naslov),
 • glavne značilnosti izdelkov,
 • končne cene izdelkov, vključno z davki,
 • možni načini, pogoji in stroški dostave izdelkov,
 • načini plačila in plačilni pogoji,
 • pogoji in roki za odstop od pogodbe,
 • postopek pritožbe.

8. Preko spletne trgovine Carso je mogoče naročiti izdelke le za območje Republike Slovenije. Naročilo je mogoče oddati le v slovenskem jeziku.

9. Oddano naročilo predstavlja kupoprodajno pogodbo, ki je sklenjena v trenutku potrditve naročila. Naročilo je potrjeno tako, da se kupcu pošlje takoj po prejemu naročila potrdilo v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga je kupec posredoval ob registraciji oziroma hitrem nakupu.

10. Kupoprodajna pogodba (naročilo) je shranjena v elektronski obliki na strežniku pogodbenega obdelovalca podatkov in je obravnavana strogo zaupno. Pisni izvod naročila se pošlje kupcu skupaj z naročenimi izdelki. V kolikor želi kupec naknadno prejeti dodaten izvod naročila, to sporoči Carsu, ki mu ga pošlje v primernem roku. Za pošiljanje dodatnega izvoda naročila se zaračunajo stroški kopiranja in pošiljanja. Registriranim uporabnikom je naročilo v elektronski obliki v vsakem trenutku dostopno tudi v njegovem uporabniškem profilu na portalu Carso.

11. Naročeni izdelki se obračunajo po cenah, ki so objavljene na portalu Carso v trenutku oddaje naročila. Vse cene vsebujejo DDV. Znesek poštnine in morebitne kupnine (če se uporabnik odloči za način plačila po povzetju) nista všteta v ceno izdelkov in se obračunata v košarici.

12. Carso si pridržuje pravico do napak v spletni trgovini, o čemer bomo kupca obvestili v roku dveh delovnih dni po oddanem naročilu in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

13. Carso skrbi za izvedbo naročila in organizira dostavo izdelkov, naročenih preko spletne trgovine Carso. Če se izkaže, da izdelka ni na zalogi, bo Carso o tem kupca obvestil v roku dveh delovnih dni in mu povrnil morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA

14. Uporabnik lahko izvede nakup v spletni trgovini na dva načina. Prvi način je, da se uporabnik najprej registrira in nato izvede nakup. Drugi način pa je hitri nakup brez registracije. Poleg navedenega lahko uporabnik izdelke iz spletne trgovine naroči preko oddaje naročila (a) po navadni pošti, (b) v telefonskem pogovoru ali (c) na elektronski naslov info@carsopharm.com. Ob zgoraj navedenih primerih nakupa se ti Splošni pogoji uporabljajo smiselno.

15. Novi uporabnik se na portalu Carso registrira tako, da v obrazec vnese uporabniško ime in geslo, kontaktne podatke in podatke podjetja, če je uporabnik podjetje. Nato potrdi te splošne pogoje uporabe portala Carso in klikne gumb »Registracija«. Pri nadaljnjih vpisih (»Prijava«) v portal Carso uporabnik vnese samo svoj elektronski naslov ali svoje uporabniško ime in geslo.

16. Po registraciji oz. vpisu uporabnik izbere izdelke, ki jih želi naročiti in za vsakega posebej klikne gumb »Dodaj v košarico«. Kratka predstavitev izdelka je ob vsakem izdelku posebej.

17. Pri pregledu košarice lahko uporabnik spreminja količino želenih izdelkov. Uporabnik lahko na tem mestu uporabi promocijsko kodo za popust. Nato klikne gumb »Nadaljujte na plačilo«.

18. V naslednjem koraku uporabnik izbere naslov za dostavo izdelkov in naslov za plačilo. Uporabnik izbere način plačila in klikne gumb »Nadaljuj z nakupom«. Uporabnik lahko izbira med naslednjimi plačilnimi sredstvi: plačilo po povzetju, plačilo po predračunu, plačilo s plačilnimi karticami (Visa, Mastercard in Maestro).

19. Pred nakupom izdelka je kupec kot fizična oseba obveščen o naslednjih podatkih:

 • da je prodajalec Carso pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana,
 • podatkih o naročenih izdelkih;
 • ceni izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
 • morebitnem strošku kupnine, če je izbrano plačilo po povzetju;
 • obvestilo o tem, da nakup izvaja registriran uporabnik Kluba Carso;
 • morebitnem strošku dostave;
 • podrobnejši ureditvi plačila;
 • podatku, da zaradi svoje narave nekateri izdelki, naročeni prek portala Carso, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov;
 • kontaktni podatki, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave.

20. Pred potrditvijo naročila ima uporabnik še enkrat možnost pregledati celotno naročilo v povzetku naročila. Po oddaji naročila sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila ni možna, razen v posebnih primerih v dogovoru z Carsom.

21. Takoj, ko Carso potrdi naročilo, pošlje uporabniku potrdilo o naročilu v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, posredovan ob registraciji oziroma ob hitrem nakupu.

22. Ob prejemu naročenih izdelkov kupec prejme tudi podatke o naročilu v pisni obliki. Carso posluje v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov.

23. Uporabnik lahko izvede nakup tudi kot hitri nakup. Postopek je enak kot pri nakupu z registracijo, le da v tem primeru posameznik ob nakupu ne izdela svojega profila ampak opravi le enkraten nakup.

24. Različne ugodnosti, ki jih pridobijo člani kluba Carso in ki so navedene v splošnih pogojih Kluba Carso, lahko uporabnik koristi pri spletnem nakupu, v kolikor se predhodno včlani v Klub Carso.

25. Oddaja naročila se opravi prek varne povezave https. Varna povezava je šifrirana izmenjava informacij med portalom Carso in uporabnikovim spletnim brskalnikom. Ko uporabnik spletni trgovini pošlje informacije, se šifrirajo v njegovem računalniku in dešifrirajo v spletni trgovini. Informacij med pošiljanjem ni mogoče prebrati ali nedovoljeno spreminjati.

26. Prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila omogočajo naslednja tehnološka sredstva:

 • Pri naročilu se podatki še enkrat preverijo prek varne (https) povezave. V primeru, da podatki niso pravilni oz. manjkajo, se uporabniku izpiše napaka in naročilo se ne izvede. Vse napake se tudi beležijo.
 • Naročilo z vsemi podatki se do spletne trgovine pošlje prek varne povezave (https).
 • Naročilo se zavrne v primeru, da poslani podatki ne ustrezajo v celoti,
 • Na vseh stopnjah nakupa se podatki obdelujejo v skladu s splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

PODATKI O NAROČILU

27. Dostavljenim izdelkom pri katerih je kupec fizična ali pravna oseba Carso priloži pisna dokumenta (naročilo) in račun, ki obsegata naslednje podatke:

 • podatek, da je prodajalec Carso pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana;
 • podatke o kupcu: ime, priimek in naslov;
 • podatke o naročenih izdelkih;
 • cena izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter popusti;
 • strošek kupnine in morebiten strošek dostave;
 • naslov za dostavo (v primeru, da se le–ta razlikuje od naslova kupca);
 • podrobnejša ureditev plačila (način plačila);
 • podatek, da zaradi svoje narave, nekateri izdelki, naročeni prek portala Carso, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov;
 • naslov, kamor se lahko pošljejo ugovori, pripombe, zahtevki in izjave.

CENE IN PLAČILO

28. Redne maloprodajne cene izdelkov v spletni trgovini so enake cenam na dan naročila. Določene akcijske cene za člane Kluba Carso so lahko nižje kot redne maloprodajne cene. Kadar je izdelek v posebni akciji ne velja spletna cena, ampak se uporabniku upošteva večji popust na redno ceno. Popusti se med seboj ne seštevajo.

29. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine in/ali morebitne kupnine – stroška sta navedena v košarici oziroma rubriki »Urejanje košarice«.

30. Carso si pridržuje pravico do napak pri cenah izdelkov v spletni trgovini, o čemer bomo kupca obvestili v dveh delovnih dneh od oddaje naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega naslova.

31. Naročene izdelke je mogoče plačati na naslednje načine:

 • po povzetju,
 • po predračunu,
 • s plačilnimi karticami (Visa, Mastercard in Maestro (sistem Activa)).

32. Naročeni izdelki bodo odposlani po prejetem plačilu, razen v primeru plačila po povzetju.

DOSTAVA

33. Naročeni izdelki bodo odposlani najkasneje v roku dveh delovnih dni od oddaje naročila. V primeru plačila po predračunu so izdelki poslani šele po plačilu predračuna. Predračun je potrebno plačati v roku 8 dni, drugače se naročilo stornira. Kupec prejme na elektronski naslov obvestilo, da je bilo blago plačano in da bodo naročeni izdelki poslani v roku dveh delovnih dni. Če Carso ne bo mogel izpolniti svoje obveznosti, ker blago ne bo na zalogi, bo o tem kupca obvestila v roku dveh delovnih dni. V primeru plačila s plačilnimi karticami bodo naročeni izdelki odposlani po prejetem plačilu.

34. Naročeni izdelki bodo dostavljeni s kurirsko službo. Stroški dostave in prevzema se obračunajo po ceniku dostave, ki je določena s strani Carsa. Stranka se lahko odloči za prevzem pošiljke na Petrol pick-up lokacijah. V tem primeru bo Petrol stranki obračunal storitev vročanja paketov in obdelave odkupnine.

35. Izdelki bodo dostavljeni v ustrezni embalaži, ki bo zagotavljala zaupnost narave izdelka.

36. Če Carso pravočasno odpremi naročene izdelke, ni odgovoren za prekoračen rok dostave pogodbenega izvajalca. Dostava se izvrši na naslov, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji ali naročilu. Če ob času dostave ni nikogar na naslovu, dostavljavec pusti obvestilo o prispeli pošiljki oz. o poskusu predaje blaga. 

ODGOVORNOST

37. Carso ne odgovarja za morebitne posledice nepravilne uporabe izdelkov. Vsi podatki na portalu Carso so uporabni zgolj kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali s farmacevtom. O svojem zdravstvenem stanju oziroma bolezni se posvetujte z osebnim zdravnikom ali farmacevtom.

38. Carso si pridružuje pravico do napak v predstavitvah izdelkov na portalu Carso. Slikovni in tekstovni materiali na portalu Carso so informativne narave in se lahko spremenijo v tako kratkem času, da ni mogoče zagotavljati popolne ažurnosti, zato mora kupec pred uporabo izdelka prebrati in upoštevati navodila, ki so navedena na samem izdelku in/ali v priloženem navodilu za uporabo.

39. Carso ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja uporabnika (npr. računalnik, okužen z virusi) ali ponudnikov poti oz. infrastrukture, ki jo uporablja storitev spletne trgovine (npr. izpad delovanja medmrežja).

NAPAKE, VRNITEV, ZAMENJAVA IZDELKOV

40. Potrošnik v tem poglavju je tisti kupec (fizična ali pravna oseba), ki pridobiva ali uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V ostalih poglavjih sta z izrazom »kupec« upoštevana kupec in potrošnik.

41. Zaradi svoje narave, izdelki, naročeni prek portala Carso, niso primerni za vračilo skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov. To določilo se ne uporablja v primerih napake ali dostave napačnih izdelkov.

42. Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), stranka kontaktira Carso na enega od navedenih kontaktov (telefon ali e-pošta) in Carso bo uredil prevzem ter nadomestilo izdelkov z ustreznimi, na stroške Carsa. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti in nepoškodovani embalaži.

43. Če dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oz. specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti Carso v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej Carso v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Carso ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

44. Če je ob prevzemu pošiljke opazno, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri prodajalcu, tako da kontaktira podjetje Carso na brezplačno telefonsko številko 080 64 37 ali preko e-maila info@carsopharm.com. Takšen paket je potrebno vrniti k prodajalcu po navodilih, ki jih predhodno prejme od podjetja Carso. Stroške vračila nosi podjetje. Carso bo poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

45. Potrošnik oz. kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in na željo Carsa omogočiti pregled izdelka.

46. Potrošnik ali kupec, ki je Carso pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od le-te v dveh letih od oddaje obvestila o napaki zahtevati, da:

 • odpravi napako na izdelku ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali
 • vrne plačani znesek.

47. V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od Carsa zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

48. KONTAKTNI PODATKI ZA REKLAMACIJE:

Naslov:

Carso pharm d.o.o.

Litostrojska cesta 46A

1000 Ljubljana

 

Elektronska pošta:

info@carsopharm.com

Telefon:

080 64 37

 

 ZAGOTAVLJANJE SKRBI DO POTROŠNIKA

49. Carso za pomoč in svetovanje o izbranih izdelkih zagotavlja dostop do strokovnjakov na spletni strani www.carso.si. Odgovor strokovnjaka posameznik dobi v nekaj dneh. Elektronski naslov bo uporabljen zgolj za odgovor strokovnjaka na zastavljeno vprašanje in ne bo uporabljen v druge namene.

50. Kupec lahko pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave na elektronski naslov info@carsopharm.com

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

51. Z registracijo v portal Carso uporabnik dovoljuje, da Carso pharm d.o.o. kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse zgoraj posredovane podatke in podatke o vsebini nakupov obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

52. Carso zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov spletne trgovine in vse ostale podatke, zbrane v postopku registracije, ščiti pred razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.

53. Poleg podatkov, ki jih uporabnik vnese ob nakupu ali registraciji v Kub Carso (fizična oseba: uporabniško ime ali e-naslov, geslo, ime, priimek, telefonsko številko - neobvezno, veljaven e-naslov, ulico, hišno številko, poštno številko, kraj, pravna oseba: naziv podjetja, davčno številko, matično številko, ulico, hišno številko, poštno številko in kraj ter izbira o elektronskem obveščanju), se zbirajo tudi naslednji podatki o nakupu: datum in ura nakupa, kupljeni/naročeni izdelek/-i, naziv in količina teh izdelkov, cena izdelkov, znesek končne vrednosti nakupa (vključujoč vrednost naročila, dostave in morebiten strošek kupnine), popusti in druge ugodnosti pridobljene z nakupom, način dostave, način plačila.

54. Uporabnik dovoljuje upravljavcu, da lahko ta 1 uro, dokler ne poteče spletna seja, ob vsakem dostopu uporabnika na spletni portal upravljavca obdeluje podatke o njegovih obiskih oz. spletnih sejah. Upravljavec v zvezi s spletnimi sejami zbira naslednje vrste osebnih podatkov: ID uporabnikove seje, šifra uporabnika, zadnji ogledani izdelki, izdelki v košarici, naziv izdelkov, število izdelkov, cena izdelkov, znesek popustov in ugodnosti pridobljenih z nakupom, znesek končne vrednosti nakupa, način dostave, način plačila, datum in ura nakupa

55. Podatki iz uporabnikovih spletnih sej se hranijo za namen statistične obdelave spletne strani, sestave košarice, ki je del spletnega nakupa, zagotavljanja aktivnosti seje oz. lažje uporabe spletne trgovine v primeru prekinitve seje ter za lažje nakupovanje na spletni strani. Podatki iz sej se lahko posredujejo vzdrževalcu spletnega portala ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme.

56. Registriran uporabnik lahko preko svojega profila vpogleda v svoje nakupe. Do teh informacij lahko dostopa tudi Carso za namen nagrajevanja strank in vodenja statistike.

57. Član Kluba Carso lahko kadar koli spremeni svoje osebne podatke v osebnem profilu v rubriki »Spremeni podatke«. Uporabnik lahko spreminja geslo, ime, priimek, telefonsko številko, e-naslov, prebivališče, naslov za dostavo ter načine in kanale obveščanja. Član Kluba Carso se lahko iz kluba odjavi preko spletne trgovine, tako, da potrdi odjavo v podstrani »Pregled računa« s klikom na »Izbriši račun«.

58. Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe – nakupa prek portala Carso.

59. Nameni obdelave osebnih podatkov potrebni za izvedbo spletnega nakupa:

 • izvajanje transakcije,
 • dostava spletnih naročil.

Dodatni nameni obdelave za katere posamezniki na podlagi teh splošnih pogojev lahko podajo svoje privoljenje:

Za fizične osebe, ki so izpolnile prijavni obrazec:

 • obveščanje o prodajnih akcijah,
 • novostih,
 • dogodkih,
 • nagradnih igrah,
 • pošiljanje obvestil o prilagojenih ponudbah.

60. Uporabnik z vpisom svojih podatkov tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami splošne Uredbe o obdelovanju osebnih podatkov (GDPR).

61. Uporabnik dovoljuje Carsu, da na njegov elektronski naslov pošlje obvestilo o izvedbi naročila ali o tem, da Carso naročila ne bo mogla izvesti, ker izdelka ni na zalogi.

62. Podatki se lahko nahajajo tudi pri skrbniku podatkovnega skladišča, vzdrževalcu spletnega portala ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme, ki v imenu upravljavca, kot pogodbeni obdelovalci, obdelujejo podatke o posamezniku.

63. Carso mora vaše osebne podatke hraniti do vašega preklica oz. dokler je potrebno, da se doseže namen, zaradi katerega so podatki zbrani. Po tem roku jih mora zbrisati, uničiti, blokirati oz. anonimizirati.

64. Zbiranje podatkov posameznika je prostovoljno. Če registrirani uporabnik svojih podatkov, ki so v prijavnem obrazcu opredeljeni kot obvezni, ne želi posredovati upravljavcu, ne more opraviti nakupa v spletni trgovini.. Če uporabnik, ki opravlja hiter nakup ne želi posredovati podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo spletnega nakupa, ne more izvesti spletnega nakupa.

65. Registrirani uporabnik lahko pošlje zahtevo za izbris svojega profila ali zahtevo, da se njegovi podatki ne obdelujejo za namene, ki niso potrebni za izvedbo spletnega naročila na naslov elektronske pošte dpo@carsopharm.com.

66. Uporabnik s prijavo na e-novice soglaša, da Carso pošilja oglasno gradivo v obliki e-novic ter dovoljuje elektronsko anketiranje. Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadar koli odjavi s klikom na gumb »Odjava« na koncu vsakega sporočila.

67. Vsa določila o varstvu osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo portala Carso in ne veljajo za tuje spletne strani, do katerih lahko uporabnik pride s portala Carso. Tovrstne strani imajo svoja pravila o varovanju osebnih podatkov, s katerimi se mora uporabnik seznaniti pred uporabo teh spletnih strani.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

68. Vsa vsebina portala Carso, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo Carsa. Vse pravice so pridržane.

69. Carso ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne pravice, ki so povezane s portalom Carso. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, uporabnikom vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane.

70. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

UPORABA PIŠKOTKOV

71. Piškotek je majhen niz znakov, ki ga lahko spletni brskalnik trajno shrani na računalniku uporabnika. Vanj se shranjujejo podatki in izbire uporabnika. Portal Carso uporabi piškotke vsakič, ko ga uporabnik obišče. V zaščiten piškotek, ki se začasno shrani na računalnik uporabnika, se shranijo edinstveni identifikatorji, čas vpisa in drugi nujni podatki, ki niso osebne narave

72. Piškotek omogoča premikanje po portalu Carso, ne da bi se uporabniku bilo treba ponovno vpisovati za dostop do vsake strani. Piškotki se na spletni strani uporabljajo zgolj za delovanje spletne strani. Z uporabo nastavitev v spletnem brskalniku lahko uporabnik dovoli ali prepreči prejemanje piškotkov. Posameznik se strinja, da lahko Carso, kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje podatke o piškotkih za namene identificiranja uporabnikov spletnih strani in omogočanja strežniku, da uporabnikom zagotovi spletne strani prilagojene potrebam uporabnikov in anonimnih statističnih ocen; za namen sestave košarice, ki je del spletnega nakupa, zagotavljanja aktivnosti seje oz. lažje uporabe spletne trgovine v primeru prekinitve seje ter za lažje nakupovanje na spletni strani in podporo elementa, kot je zadnje ogledano. Podatki o piškotkih se lahko posredujejo tudi pogodbenim obdelovalcem: vzdrževalcu spletnega portala, vzdrževalcu programa ali vzdrževalcu sistema in strojne opreme. Posredovanje podatkov o piškotkih je prostovoljno, če uporabnik ne želi prejemati piškotkov, ne bo mogel uporabljati nekaterih možnosti, ki jih ponuja portal Carso.

73. Vrste piškotkov, ki se uporabljajo na spletni strani www.carso.si:

COOKIE name

COOKIE Description

CART

Piškotek vezan na nakupovalno košarico.

CATEGORY_INFO

Shranjuje podatke o kategorijah, kar omogoča hitrejše prikazovanje kategorij.

COMPARE

V piškotku so shranjeni artikli, ki so v preimrjalnem seznamu.

CURRENCY

Shranjuje podatke o izbrani valuti.

CUSTOMER

Shranjuje kriptiran customer id.

CUSTOMER_AUTH

Shranjuje informacijo, če je uporabnik prijavljen v trgovino.

CUSTOMER_INFO

Shranjuje kriptirano skupino uporabnika.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Shranjuje Customer Segment ID.

EXTERNAL_NO_CACHE

Shranjuje podatek o predpomnenju.

FRONTEND

ID seje uprabnika.

GUEST-VIEW

Dovoli gostom urejanje naročil.

LAST_CATEGORY

Shranjuje podatek o zadnji obiskani kategoriji.

LAST_PRODUCT

Shranjuje podatek o zadnjem ogledanem produktu.

NEWMESSAGE

Shranjuje podatek o prejetem sporočilu.

NO_CACHE

Shranjuje podatek o dovoljenju predpomnenja.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Povezava do informacije o košarici in zgodovine.

POLL

ID ankete v kateri je uporabnik sodeloval.

POLLN

Podatek o vseh anketah v katerih je uporabnik sodeloval.

RECENTLYCOMPARED

Artikli, ki so bili zadnje primerjani.

STF

Shranjuje podatek o produktih, ki so bili poslani po emailu.

STORE

Izbran pogled trgovine in jezik.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer allowed to use cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Sharnjuje podatek o zadnje ogledanih artiklih.

WISHLIST

Kriptiran seznam produktov dodanih na sezam želja.

WISHLIST_CNT

Število produktov v seznamu želja.

LEFT_MENU_STATE

Stanje menija na levi strani (odprt/zaprt)

KRŠITVE

74. Uporabnik portala Carso se obvezuje, da le-tega ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala Carso se ne sme uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu. Prav tako se ne sme ovirati uporabe kateremu koli drugemu uporabniku portala Carso. Prepovedani so vsi poskusi pridobitve nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku. Prepovedana je pridobitev oz. poskus pridobitve kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo kakršnih koli sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu portala.

75. Carso si pridržuje pravico do blokade oz. izbrisa uporabniškega računa uporabnika, ki bo deloval v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali izvajal druga dejanja, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

OSTALE DOLOČBE

76. Carso lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje uporabe portala Carso, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

77. O spremembi splošnih pogojev uporabe portala Carso mora Carso uporabnika na primeren način obvestiti. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.carso.si.  

78. Šteje se, da uporabnik portala Carso soglaša s spremembo splošnih pogojev uporabe portala, če še naprej uporablja portal Carso.

79. Ko Carso uporabnika portala Carso na primeren način obvesti o spremembi splošnih pogojev uporabe portala, ga je dolžna tudi opozoriti, da nadaljnja uporaba portala Carso pomeni, da se strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe portala.

80. Carso bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščala tudi na vseh mestih, kjer so objavljeni ti splošni pogoji.

81. Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe spletnega portala Carso in iz teh splošnih pogojev, ki jih Carso in uporabnik ne bi mogla sporazumno rešiti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

82. Skladno z zakonskimi normativi in regulativami CARSO pharm d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

CARSO pharm d.o.o. je ponudnik blaga in storitev ter omogoča spletno prodajo v svoji spletni trgovini. CARSO pharm d.o.o. na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo do spletnega mesta platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS), potrošnikom dostopne na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov in Prava Evropske unije tj. Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

KONTAKT 

Naslov:

Carso pharm d.o.o.

Litostrojska cesta 46a

1000 Ljubljana

 

Elektronska pošta:

info@carsopharm.com

Telefon:

080 64 37