Pravila in pogoji uporabe storitve SMS Opomnika NuvaRing

Ta pravila določajo način delovanja in pogoje za uporabo storitve SMS opomnik NUVARING, ki omogoča informiranje uporabnic preko sistema kratkih sporočil SMS. 

1. IZRAZI

Izrazi, ki so uporabljeni v teh pravilih in pogojih uporabe storitve, imajo naslednji pomen:

 • organizator storitve je družba CARSO pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46 A, 1000 Ljubljana;
 • izvajalec storitve je 2Mobile d.o.o., Glinškova ploščad 18, 1000 Ljubljana, ki zagotavlja tehnično infrastrukturo za pošiljanje SMS sporočil v omrežjih mobilnih operaterjev;
 • Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom je družba MERCK SHARP & DOHME, inovativna zdravila d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija;
 • uporabnica je uporabnica elektronskih komunikacijskih storitev mobilnih operaterjev, ki je hkrati uporabnica zdravila Nuvaring (to pomeni, da je uporabnici zdravilo Nuvaring v skladu s strokovno odločitvijo lečečega ginekologa že predpisano) in ji je namenjena storitev SMS opomnik NUVARING, za katero se lahko prostovoljno odloči; izraz uporabnica je v teh pravilih in pogojih uporabe uporabljen v ženski obliki, ker je zdravilo Nuvaring kontracepcijsko sredstvo v obliki vaginalnega obročka;  
 • ključna beseda je beseda, ki jo za namen izvajanja storitve SMS opomnik NUVARING z vsebino, ki je del teh pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING na predvideni kratki komercialni telefonski številki zakupi organizator in zajema tako osnovno besedo, kot tudi morebitne dodatke k osnovni besedi (npr. »NUVARING DA« ali »NUVARING STOP«);
 • kratka številka je kratka štirimestna samostojna komercialna telefonska številka 6111, s katere uporabnica prejema SMS sporočila z vsebino, ki je del teh pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING, ali na katero uporabnica pošilja SMS sporočila s ključno besedo oz. preko katere organizator informira uporabnico s pošiljanjem SMS sporočil z vnaprej določeno vsebino skladno s temi pravili in pogoji uporabe storitev SMS opomnik NUVARING;
 • mobilna telefonska številka je številka mobilnega telefona uporabnice, ki jo uporabnica uporablja v okviru naročniškega ali predplačniškega paketa in s katere uporabnica pošilja oz. na katero uporabnica prejema SMS sporočila v okviru storitve SMS opomnik NUVARING; 
 • mobilni operater je bodisi družba A1 Slovenija, Telekom Slovenije, Telemach ali T-2, preko katere se posredujejo SMS sporočila uporabnicam; organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni mobilne operaterje, vključene v storitev SMS opomnik NUVARING, pri čemer si bo prizadeval vnaprej sprejeti nova pravila in pogoje uporabe storitve SMS opomnik NUVARING;
 • pravila in pogoji uporabe storitve SMS opomnik NUVARING so vsakokrat veljavna pravila in pogoji uporabe storitve SMS opomnik NUVARING, ki so objavljena na spletni strani www.carso.si;
 • storitev SMS opomnik NUVARING je SMS storitev, ki jo preko izvajalca zagotavlja organizator in katere vsebina je opredeljena v teh pravilih in pogojih uporabe storitve SMS opomnik NUVARING;
 • SMS sporočilo je kratko besedilno sporočilo, ki ga uporabnica pošlje z mobilne telefonske številke oziroma ga nanjo prejme, in sicer z vsebino, določeno v teh pravilih in pogojih uporabe storitve SMS opomnik NUVARING.

2. NAMEN IN OPIS STORITVE

Namen storitve je informiranje zainteresiranih uporabnic o pravilni uporabi zdravila Nuvaring v obliki opomnikov preko SMS sporočil.

Storitev SMS opomnik NUVARING je namenjena zgolj uporabnicam, ki ustrezajo definiciji izraza uporabnica iz 1. točke teh pravil in pogojev uporabe.

Pogoj za uporabo storitve SMS opomnik NUVARING je, da se uporabnica strinja s temi pravili in pogoji uporabe storitve SMS opomnik NUVARING. Uporabnica s prijavo na storitev SMS opomnik NUVARING (to je s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo »NUVARING DA« na kratko številko 6111) potrjuje, da je seznanjena in se strinja s temi pravili in pogoji uporabe storitve SMS opomnik NUVARING ter da soglaša s prejemanjem SMS sporočil za namen uporabe storitve SMS opomnik NUVARING skladno s temi pravili in pogoji uporabe storitve SMS opomnik NUVARING. Uporabnica potrjuje, da ji je mobilna telefonska številka, s katero se je prijavila v storitev SMS opomnik NUVARING, dodeljena v uporabo s strani mobilnega operaterja.

Odločitev uporabnice za uporabo oz. odjavo od storitve SMS opomnik NUVARING je prostovoljna in jo lahko uporabnica kadarkoli vklopi ali izklopi. S prijavo na storitev SMS opomnik NUVARING uporabnica podaja svoje izrecno soglasje k obdelavi osebnih podatkov za namen uporabe storitve SMS opomnik NUVARING skladno s temi pravili in pogoji uporabe storitve SMS opomnik NUVARING.

Storitev SMS opomnik NUVARING je namenjena izključno za izvajanje storitve, kakor je opredeljena v teh pravilih in pogojih uporabe storitve in ni namenjena za kakršnokoli drugo komunikacijo (vključno z, a ne omejeno na poročanje neželenih učinkov zdravila oz. vprašanja v zvezi z zdravilom). Storitev SMS opomnik NUVARING tudi ne predstavlja navodil za uporabo zdravila Nuvaring in/ali morebitnih napotkov lečečega zdravnika glede uporabe zdravila Nuvaring ter ne enih ne drugih ne nadomešča. Uporabnice se morajo o kakršnihkoli vprašanjih glede zdravila Nuvaring obrniti na svojega lečečega zdravnika. Odgovornost organizatorja, izvajalca in/ali mobilnega operaterja za pravilno uporabo zdravila Nuvaring s strani uporabnice je v celoti izključena.

Uporabnica je seznanjena z dejstvom, da sistem ne odgovarja na sporočila, ki jih prejme in se razlikujejo od dogovorjene ključne besede oz. vsebine, kot je predvidena v poglavju Logika delovanja storitve.

Uporabnica se s potrditvijo teh pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING strinja, da storitve SMS opomnik NUVARING ne bo uporabljala za pošiljanje neželenih SMS sporočil in/ali za drug nezakonit ali nedovoljen namen.

Storitev je na voljo uporabnicam mobilnih omrežij, opredeljenih v 1. točki teh pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING. Storitev preko drugih mobilnih operaterjev ni na voljo.  

3. LOGIKA DELOVANJA STORITVE

 • Zainteresirana uporabnica SMS opomnika se lahko naroči na prejemanje opomnikov v obliki SMS sporočil tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo NUVARING na kratko številko 6111.
 • Ob tem prejme brezplačno SMS sporočilo z vsebino: 

»Za potrditev pogojev uporabe in prijavo na SMS storitev odgovorite z NUVARING DA. S tem soglasate z obdelavo osebnih podatkov za namen uporabe te SMS storitve skladno s pravili in pogoji uporabe storitve SMS opomnik NUVARING, dostopnimi na www.carso.si

 • Uporabnica potrdi SMS sporočilo s povratnim SMS sporočilom s ključno besedo NUVARING DA na kratko številko 6111. S tem se šteje, da je potrdila ta pravila in pogoje uporabe storitve SMS opomnik NUVARING, objavljene na www.carso.si, kar pomeni, da se je z njimi strinjala in da se je prijavila na prejemanje SMS opomnikov NUVARING.
 • Uporabnica, ki je potrdila pogoje in prijavo na SMS storitev, prejme brezplačno povratno SMS sporočilo:

»Uspesno ste aktivirali brezplacni SMS opomnik NUVARING. Vstavili ste zdravilo Nuvaring (obrocek), ki naj bo v noznici neprekinjeno 3 tedne. Ko bo cas za odstranitev obrocka, prejmete obvestilo.  Splosne  pogoje uporabe storitve SMS opomnik NUVARING najdete na www.carso.si. Za odjavo posljite SMS z vsebino NUVARING STOP na 6111.«

 • Po 3 tednih (na isti dan v tednu kot se je prijavila pred 3 tedni) uporabnica prejme SMS sporočilo z vsebino:

»Zdravilo Nuvaring (obrocek) odstranite na isti dan v tednu, kot ste si ga vstavili pred 3 tedni. Uporabljen obrocek skladno z navodili zavrzite. Sledi enotedenski premor brez uporabe obrocka.«

 • Po 1 tednu (na isti dan v tednu kot se je prijavila pred 3 tedni) uporabnica prejme ponovno SMS vsebino:

»Pozdravljeni, po enotedenskem premoru brez uporabe zdravila Nuvaring zdaj vstavite nov obrocek, ki naj bo v noznici neprekinjeno 3 tedne. Za odjavo posljite SMS z vsebino NUVARING STOP na 6111.«

Servis pošiljanja traja dokler se uporabnica ne odjavi od prejemanja.

 • V primeru napake ali nepravilnosti v delovanju SMS storitve uporabnica prejme SMS z naslednjo vsebino glede na konkretno situacijo:
  • Napaka ali nepravilnost v delovanju SMS storitve ali njeno nedelovanje je izvajalcu znano v naprej:

»Obvescamo vas, da zaradi vzdrzevalnih del SMS opomnik NUVARING dne DD.MM.YYYY (ali: v obdobju od DD.MM.YYYY do DD.MM.YYYY) ne bo deloval. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Zdravilo Nuvaring uporabljajte v skladu z navodili za uporabo, saj SMS opomnik NUVARING ne nadomesca navodil za uporabo zdravila.«

  • Napako ali nepravilnost v delovanju SMS storitve izvajalec zazna, ko ta še traja in je pošiljanje SMS sporočil mogoče:

»Obvescamo vas, da SMS opomnik NUVARING trenutno ne deluje. Napako si bomo prizadevali odpraviti v najkrajsem moznem casu. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Zdravilo Nuvaring uporabljajte v skladu z navodili za uporabo, saj SMS opomnik NUVARING ne nadomesca navodil za uporabo zdravila.«

  • Napako ali nepravilnost v delovanju SMS storitve izvajalec zazna, ko ta še traja, a pošiljanje SMS sporočil ni mogoče oz. jo zazna, ko je SMS storitev ponovno delujoča – SMS sporočilo je uporabnici poslano ob ponovnem delovanju SMS storitve:

»Obvescamo vas, da SMS opomnik dne DD.MM.YYYY (ali: v obdobju od DD.MM.YYYY do DD.MM.YYYY) ni deloval pravilno. Zdravilo Nuvaring uporabljajte v skladu z navodili za uporabo, saj SMS opomnik NUVARING ne nadomesca navodil za uporabo zdravila.«

 • V primeru sprememb in/ali dopolnitev teh pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING uporabnica prejme SMS z naslednjo vsebino glede na konkretno situacijo:
  • Sprememba in/ali dopolnitev pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING je vezana na obdelavo osebnih podatkov:

»Obvescamo vas, da z dnem DD.MM.YYYY spreminjamo pravila in pogoje uporabe storitve SMS opomnik NUVARING. Za potrditev sprememb in obdelavo osebnih podatkov pod spremenjenimi pogoji pred dnem veljavnosti spremenjenih pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING odgovorite z NUVARING DA. V nasprotnem primeru boste z dnem uveljavitve spremenjenih pravil od storitve odjavljeni. Pravila in pogoji uporabe storitve SMS opomnik NUVARING dostopni na www.carso.si.«

  • Sprememba in/ali dopolnitev pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING ni vezana na obdelavo osebnih podatkov:

»Obvescamo vas, da z dnem DD.MM.YYYY spreminjamo pravila in pogoje uporabe storitve SMS opomnik NUVARING. V kolikor se s spremembami ne strinjate, se lahko pred dnem veljavnosti spremenjenih pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING od storitve odjavite tako, da posljete SMS s kljucno besedo NUVARING STOP na 6111.«

 • Uporabnica se lahko kadarkoli odjavi od storitve z poslanim SMS sporočilom s ključno besedo NUVARING STOP na 6111. Odjava se izvede, ko uporabnica poda zahtevo za odjavo.
 • Servis pošiljanja traja, dokler se uporabnica ne odjavi od prejemanja.
 • Uporabnica, ki se je odjavila, prejme brezplačno povratno sporočilo:

»Odjavili ste se od SMS opomnika NUVARING. Lep pozdrav, Carso pharm d.o.o.«

  • V primeru prenehanja SMS storitve uporabnica prejme SMS sporočilo z naslednjo vsebino:

»Obvescamo vas, da z dnem DD.MM.YYYY ukinjamo storitev SMS opomnik NUVARING. Zdravilo Nuvaring uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Lep pozdrav, Carso pharm d.o.o.«

4. CENIK SMS SPOROČIL

Opomniki v obliki SMS sporočil, ki jih uporabnica prejme, so zanjo brezplačni in se ji ne zaračunajo. S strani uporabnice poslana SMS sporočila uporabnici zaračuna njen mobilni operater po njegovem vsakokratnem veljavnem ceniku in v skladu z njegovimi vsakokrat veljavnimi pogoji poslovanja. Storitev SMS opomnik NUVARING je uporabnicam na voljo le preko določenih mobilnih operaterjev, ki so navedeni v poglavju Izrazi. Ne organizator ne izvajalec ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi uporabnici nastala, ker bi storitev SMS opomnik NUVARING želela uporabljati preko drugega mobilnega operaterja oziroma ker je ni mogla uporabljati preko operaterjev, različnih od tistih, navedenih v poglavju Izrazi.

5. OSEBNI PODATKI

Organizator se zaveda pomena varstva osebnih podatkov, zato stremi k najvišji stopnji varstva osebnih podatkov uporabnic. Organizator storitve spoštuje pravice posameznikov do zasebnosti in je zavezan ravnati v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, vključno z vsakokrat veljavno Splošno uredbo EU o varstvu podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter ki urejajo področje elektronskih komunikacij. Organizator v nadaljevanju podaja informacije o vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru storitve SMS opomnik NUVARING, o namenih, za katere zbira osebne podatke, o pogodbenih obdelovalcih, roku hrambe ter navaja pravice uporabnice v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanjo nanašajo in kako jih lahko uveljavlja.

Upravljavec osebnih podatkov je organizator, družba Carso pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46 A, 1000 Ljubljana.

Podlaga za pošiljanje SMS sporočil uporabnici predstavlja potrditveno SMS sporočilo uporabnice – t.j. prijava uporabnice v storitev SMS opomnik NUVARING, ki predstavlja izrecno privolitev uporabnice v obdelavo osebnih podatkov skladno s temi pravili in pogoji uporabe storitve SMS opomnik NUVARING.

Na podlagi potrditvenega SMS sporočila uporabnice, t.j. prijave uporabnice v storitev SMS opomnik NUVARING, se za namen zagotavljanja posredovanja SMS sporočil uporabnicam v okviru storitve SMS opomnik NUVARING obdeluje le mobilna telefonska številka, preko katere se je prijavila v storitev SMS opomnik NUVARING, pri čemer za ta namen mobilne telefonske številke uporabnic obdeluje izvajalec storitve kot organizatorjev pogodbeni obdelovalec, in sicer zgolj v skladu z navodili organizatorja in upoštevaje pogodbene obveznosti glede varstva osebnih podatkov, dogovorjene z organizatorjem.

Edini osebni podatek uporabnice, ki ga od izvajalca prejme in hrani organizator, je psevdonimizirana mobilna telefonska številka uporabnic (zadnje tri števke mobilnih telefonskih številk so zakrite, in sicer označene z xxx). Potrditvena SMS sporočila za prijavo uporabnice v storitev SMS opomnik NUVARING za organizatorja kot njegov pogodbeni obdelovalec hrani izvajalec storitve, in sicer zgolj v skladu z navodili organizatorja in upoštevaje pogodbene obveznosti glede varstva osebnih podatkov, dogovorjene z organizatorjem.

Uporabnica se lahko kadarkoli odjavi od SMS opomnika NUVARING (t.j. prekliče privolitev) skladno z logiko delovanja storitve SMS opomnik NUVARING, opisano v teh pravilih in pogojih uporabe storitve SMS opomnik NUVARING.  

Podatki se hranijo do odjave mobilne telefonske številke iz storitve oz. do izpolnitve namena, za katerega so se obdelovali in se ne posredujejo v tretje države ali v mednarodne organizacije.

Uporabnica ima prav tako pravico do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa (»pravica do pozabe«), do omejitve obdelave, do ugovora o obdelavi ter do prenosljivosti podatkov. Uporabnica se izključno za namen pridobitve katere od zgoraj navedenih informacij lahko obrne na upravljavca osebnih podatkov (na e-naslov dpo@carsopharm.com ali pisno na sedež družbe Carso pharm d.o.o., Litostrojska cesta 46 A, 1000 Ljubljana s pripisom »Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov«). Uporabnica ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši določila s področja varstva osebnih podatkov.

6. REKLAMACIJE

V kolikor ima uporabnica vprašanje, pripombo ali reklamacijo zdravstvene narave oz. je le-to vezano na zdravilo Nuvaring, se mora obrniti na lečečega zdravnika.

Tehnično podporo uporabnicam nudi izvajalec storitve od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure (razen v času državnih praznikov in dela prostih dni v Sloveniji) na telefonski številki 040 122 700, pri čemer mora uporabnica ob klicu omeniti ključno besedo NUVARING. Izvajalec z vsebino reklamacije tehnične narave seznani organizatorja, pri čemer pri tem zagotovi, da se organizator v nobenem primeru ne seznani z osebnimi podatki uporabnice oz. posameznika, ki je podal reklamacijo, kar vključuje tudi to, da organizator ne prejme ne celotne ne psevdonimizirane telefonske številke, na katero se nanaša reklamacija ali s katere je bila reklamacija podana.

Z reklamacijo, ki se nanaša na ponudnika telekomunikacijskih storitev (npr. neizvršeni prenosi oz. dostava sporočil, računi za GSM storitve, stroški mobilnega operaterja in podobno), se mora uporabnica obrniti na svojega mobilnega operaterja.

7. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnica se zavezuje, da bo storitev SMS opomnik NUVARING uporabljala v skladu s temi pravili in pogoji uporabe storitve SMS opomnik NUVARING ter z določili njene naročniške pogodbe za uporabo storitev omrežja GSM oz. predplačniškega paketa, splošnimi pogoji poslovanja mobilnega operaterja ter veljavno zakonodajo. Zavezuje se, da bo SMS sporočila na kratko številko pošiljala zgolj s tistimi ključnimi besedami, določenimi v okviru teh pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING in na kratko številko ne bo pošiljala nobenih drugih SMS sporočil. Prav tako ne bo uporabljala česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo storitvi SMS opomnik NUVARING, organizatorju, izvajalcu storitve ali mobilnim operaterjem (npr. računalniške kode, škodljivi programi ipd.), v nasprotnem primeru organizatorju, izvajalcu storitve oz. mobilnemu operaterju za škodo v celoti odgovarja. Ne organizator ne izvajalec ne prevzemata odgovornosti za uporabo storitve v nasprotju s temi pravili in pogoji uporabe ali za uporabo storitve s strani katerekoli druge osebe, ki ne ustreza izrazu uporabnica iz 1. točke teh pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING.

Uporabnici poslana SMS sporočila se štejejo za pravilno poslana, če so poslana na mobilno telefonsko številko, s katere je uporabnica poslala SMS sporočilo.

Uporabnica je seznanjena in se strinja z dejstvom, da sistem pošiljanja SMS sporočil ni popolnoma in absolutno varen in zanesljiv način pošiljanja sporočil - obstaja namreč možnost, da uporabnica sporočila ne prejme, zato ne organizator ne izvajalec ne jamčita za zanesljivo in varno pošiljanje SMS sporočil.  

Organizator in izvajalec si bosta prizadevala za nemoteno delovanje storitve SMS opomnik NUVARING, čeprav lahko pride tudi do tega, da je kakovost storitve oz. sama storitev otežena, motena ali onemogočena zaradi vzrokov zunaj njunega nadzora (na primer motnje na telekomunikacijskem omrežju, izpad mobilnega omrežja, izpad električne energije, napake, nastale pri prenosu po telekomunikacijskih omrežjih, druge tehnične motnje, ki motijo delovanje storitve, uporabnica je na območju, kjer ni signala, ki bi omogočal sprejem SMS sporočila, uporabnica ima poln predal za SMS sporočila, uporabnica ima izklopljen ali nedosegljiv telefon za več kot 72 ur, uporabnica ima blokirano prejemanje SMS sporočil, vzdrževanje, nadgradnja sistema, motnje ali prekinitve, ki nastanejo zaradi ali po prenosu mobilne telefonske številke uporabnice k drugemu mobilnemu operaterju in podobno), zaradi česar lahko pride do različnih nezaželenih posledic, kot na primer zamude pri dostavi SMS sporočil ali nedostave SMS sporočil, za kar ne organizator ne izvajalec ne prevzemata odgovornosti. Če uporabnica ne prejme SMS opomnika, poskuša mobilni operater dostaviti SMS opomnik v roku in na način, ki ga zagotavlja uporabnikom svojega omrežja. SMS sporočilo, ki ga ni mogoče dostaviti 72 ur, se po preteku tega časa zavrže.

O vzdrževalnih delih na izvajalčevi tehnični infrastrukturi ali elektronskih komunikacijskih omrežjih mobilnih operaterjev bo uporabnica obveščena, kot navedeno v poglavju Logika delovanja storitve. Ne organizator ne izvajalec ne odgovarjata za nobeno škodo, ki bi eventualno nastala v posledici vzdrževalnih del in v zvezi z vzdrževalnimi deli (vključno z njihovim trajanjem, izvedbo, uspešnostjo,…) in s tem v zvezi ne prevzemata nobene obveznosti.

Vsebine SMS sporočil, ki so vključena v storitev SMS opomnik NUVARING, ne vsebujejo šumnikov niti ti niso predvideni v vsebini povratnih SMS sporočil, ki jih pošlje uporabnica. Uporabnica kljub temu potrjuje, da je seznanjena z dejstvom, da SMS sporočila, ki bi vsebovala šumnike ali druge posebne znake, lahko pri prenosu zasedejo več znakov od dejanskega števila znakov, lahko pa se tudi ne dostavijo v pravilni obliki (namesto želenega SMS sporočila se na primer dostavi SMS sporočilo z naključnimi znaki). Ne organizator ne izvajalec v nobenem primeru ne odgovarjata za dostavo SMS sporočil s šumniki v pravilni obliki, prav tako ne zagotavljata, da bo SMS sporočilo prejeto in se zaračunalo v okviru želenega števila znakov in za morebitno prekoračitev znakov SMS sporočila ne odgovarjata. Glede zaračunavanja SMS sporočil s šumniki veljajo pogoji uporabe in cenik mobilnega operaterja uporabnice.

Organizator si bo prizadeval, da vsebine SMS sporočil ne bodo v nasprotju z veljavnimi predpisi v Sloveniji. Vsebine SMS sporočil so navedene v poglavju Logika delovanja storitve. Organizator ne odgovarja za vsebine SMS sporočil, ki bi bile v nasprotju z veljavnimi predpisi, razen če jih je tako oblikoval namenoma ali iz hude malomarnosti. Organizator si bo prizadeval spremembe besedil SMS sporočil vnaprej objaviti, a si iz utemeljenih razlogov pridržuje pravico spremeniti besedilo SMS sporočil tudi brez vnaprejšnje objave. Organizator tudi ne odgovarja za morebitne neutemeljene nenapovedane spremembe besedil SMS sporočil, navedenih v poglavju Logika delovanja storitve, razen če je do njih prišlo namenoma ali iz hude malomarnosti.

V najširšem obsegu kot je dovoljen z veljavnimi predpisi, ne organizator ne izvajalec ne odgovarjata za katerokoli posredno škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvijo SMS opomnik NUVARING, kamor sodi tudi izguba dohodka, izguba dobička, izguba prihrankov in podobno. Ne organizator ne izvajalec prav tako ne odgovarjata za škodo povzročeno iz lahke malomarnosti. Prav tako je izključena odgovornost organizatorja in izvajalca za škodo, povzročeno zaradi dogodka, ki se šteje za višjo silo oz. zaradi vzroka, na katerega ne organizator ne izvajalec nimata vpliva. 

8. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Organizator je izključni lastnik vseh pravic intelektualne lastnine na in v zvezi z vsebino SMS sporočil, ki so predmet SMS opomnika NUVARING ter svojimi blagovnimi in storitvenimi znamkami. Izvajalec storitve je izključni lastnik vseh pravic intelektualne lastnine na in v zvezi z njegovo tehnično infrastrukturo za zagotavljanje SMS opomnika NUVARING ter drugimi deli intelektualne lastnine v zvezi s SMS opomnikom NUVARING. Vsebina SMS opomnika NUVARING je lahko reproducirana le v nekomercialne namene, pri čemer ne smejo biti kršene pravice intelektualne lastnine. Kakršnakoli drugačna uporaba vsebin (vključno z, a ne omejeno na prepisovanje, razmnoževanje ali razširjanje) ni dovoljena. Ne glede na navedeno je uporaba logotipa in/ali znamke organizatorja in/ali izvajalca brez njegove predhodne pisne odobritve prepovedana. Prav tako ni dovoljeno zaobiti, onemogočiti ali kako drugače vplivati na varnostne funkcionalnosti na in v zvezi s tehnično infrastrukturo za zagotavljanje SMS opomnika NUVARING, na kateri je izvajalec izključni lastnik vseh pravic, kakor tudi ne na funkcionalnosti, ki onemogočajo ali preprečujejo uporabo ali reproduciranje določene vsebine oz. ki zagotavljajo določene omejitve uporabe te infrastrukture.

9. ODPOVED STORITVE

Organizator lahko kadarkoli brez odpovednega roka ustavi uporabo storitve SMS opomnik NUVARING, če uporabnica krši ta pravila in pogoje, če mobilni operater sporoči, da je mobilna telefonska številka neveljavna ali iz drugih utemeljenih razlogov, o čemer uporabnica prejme SMS sporočilo, kot navedeno v poglavju Logika delovanja storitve.

10. VELJAVNOST PRAVIL IN POGOJEV UPORABE STORITVE SMS OPOMNIK NUVARING

Organizator lahko pravila in pogoje uporabe storitve SMS opomnik NUVARING kadar koli spremeni in/ali dopolni, o čemer bo uporabnico obvestil s SMS obvestilom na mobilno telefonsko številko, s katero se je vključila v storitev SMS opomnik NUVARING. V kolikor gre za spremembe in/ali dopolnitve, vezane na obdelavo osebnih podatkov, bo uporabnica pozvana, da, v kolikor se strinja s spremembami in/ali dopolnitvami pravil in pogojev uporabe storitve SMS opomnik NUVARING, ponovno poda svoje soglasje k obdelavi, to je, da se v storitev SMS opomnik NUVARING ponovno prijavi. V primerih vseh ostalih sprememb in/ali dopolnitev, pa bo uporabnica pozvana, da je dolžna, v kolikor se z njimi ne strinja, pred dnem veljavnosti spremenjenih in/ali dopolnjenih pravil in pogojev uporabe odpovedati uporabo storitve SMS opomnik NUVARING. Če se uporabnica od storitve ne odjavi, se smatra, da spremembe in/ali dopolnitve sprejema.

Pravila in pogoje uporabe storitve SMS opomnik NUVARING je organizator storitve sprejel dne 11.9.2019 in so na voljo na spletni strani organizatorja www.carso.si.

Koda: NUV-PIP-V1-2019
Datum: 22.10.2019